Suolahden Vapaaseurakunta

Tahdomme elää lähellä Jumalaa ja lähellä ihmistä

Saitteko Pyhän Hengen?

Saitteko Pyhän Hengen, kun tulitte uskoon? Tämän kysymyksen esitti Paavali Efesossa kolmannella lähetysmatkallaan. Kuulijat tunnustivat rehellisesti: "Emme me ole kuulleetkaan mistään Pyhästä Hengestä." Tämän päivän länsimaalainen ei heti tunnusta tietämättömyyttään näinkään visaisen kysymyksen esittäjälle.

Jos lähdemme miettimään vastausta Paavalin esittämään kysymykseen, on hyvä ensiksi katsoa kuulijoiden vastausta ja tehdä vastakysymys: Mitä me olemme kuulleet Pyhästä Hengestä?

Usein kuulostaa siltä, että tietomme Pyhästä Hengestä perustuu muutamaan sanaan apostolisessa uskontunnustuksessa ja harvoihin Raamatun jakeisiin, joiden sisältö on jäänyt mieleemme.

MITÄ RAAMATTU OPETTAATerho20130530
Raamattu ei ole teos, jonka hakemistosta voisimme löytää lyhyen esittelyn Pyhästä Hengestä. Löytääksemme vastauksen, joudumme tutustumaan koko Raamatun ilmoitukseen. Ensimmäisen kerran Pyhä Henki mainitaan maailman luomisen yhteydessä. Heti alussa saamme tutustua Jumalan kolmanteen persoonaan, joka on mukana luomistyössä sekä sen alulle panijana että ylläpitäjänä.

Usein vertaamme, kuten Raamattukin Pyhää Henkeä tuuleen. Hänen tekonsa on meidän nähtävissä, vaikka emme usein tunnista hänen hahmoansa. Unohdamme liian usein sen, miten suuri on hänen vaikutuksensa koko Raamatun syntymiselle: ”Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut,” (2. Tim. 3:16). Tämän vuoksi hän on myös paras tulkki kirjoituksille: ”Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä; sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta,” (1. Piet. 5:20-21).

Pyhän Hengen jumalalliset ominaisuudet tulevat vahvasti esille kaikessa hänen toiminnassaan. Korinttilaisille Paavali esittelee Pyhää Henkeä, joka on kaikkitietävä: ”Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut Henkensä kautta, sillä Henki tutkii kaikki, Jumalan syvyydetkin. Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on? Samoin ei myös kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan Henki” (1. Kor. 2:10-11). Kirje Hebrealaisille ohimennen huomauttaa, että Pyhä Henki on iankaikkinen: ”Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka, saastaisten päälle vihmottuna, pyhittää lihanpuhtauteen, kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!” (Hebr. 9:13-14).

PYHÄ HENKI JEESUKSEN ELÄMÄSSÄ
Enkeli ilmestyessään Marialle ilmoitti: "Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sentähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi" (Luuk. 1:35). Ihmiseksi tullut Jumalan Poika tarvitsi palvelutehtäväänsä varten Pyhän Hengen. ”Henki laskeutui häneen kyyhkysen tavoin” ( Mark. 1:10), kertoo Markus Jeesuksen kastehetkestä.

Välitön seuraus Jeesuksen Pyhällä Hengellä täyttymisestä oli kiusauksiin joutuminen. Markus jatkaakin jakeessa 12: ”Kohta sen jälkeen Henki ajoi hänet erämaahan.” Kiusausten jälkeen Jeesus aloitti palvelutehtävänsä: ”Ja Jeesus palasi Hengen voimassa Galileaan; ja sanoma hänestä levisi kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin. Ja hän opetti heidän synagoogissaan, ja kaikki ylistivät häntä" (Luuk. 4:14-15). Jeesus eli Pyhässä Hengessä, hän jopa jakoi tunteensa Pyhän Hengen kanssa (Luuk. 10:17, Joh. 11:33). Pahoja henkiä karkottaessa Jeesus sanoo tekevänsä sen Pyhän Hengen voimassa (Matt. 12:28).

Paavali kertoo voimasta, joka Herätti Jeesuksen kuolleista: "Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu (Room. 8:11).

PYHÄ HENKI USKOVIEN ELÄMÄSSÄ
Jeesus opetuksissaan puhui erityisesti kääntymisestä: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi" (Mark. 1:15). Ilman Pyhän Hengen työtä tämä kääntyminen ei ole mahdollista: ”Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion: synnin, koska he eivät usko minuun; vanhurskauden, koska minä menen Isän tykö, ettekä te enää minua näe; ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu (Joh. 18:8-11).

Nikodeemukselle Jeesus puhui uudestisyntymisestä. Uudestisyntyminen on selvästi Pyhän Hengen aikaansaama: ”"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa"… Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki (Joh. 3:3, 5-6).

Uudestisyntymisessä Pyhä Henki tulee asumaan uskovan elämään: ”Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa” (Room. 8:9).

Pyhän Hengen läsnäolo ilmenee monin eri tavoin uskovassa mm.:
1. Voiman antaja (Apt. 1:8, Joh. 14:12)
2. Lapseuden Henki (Gal. 4:6)
3. Opettaja (Joh. 14:26)
4. Auttaa rukouksessa (Room. 8:26-27)
5. Hengen hedelmä (Gal. 5:19-21)
6. Pyhän Hengen kaste (Apt. 1:5, Apt. 2:1-13, Apt. 10:44-48)
7. Hengen lahjat (Room. 12:6-8, 1. Kor. 12:4-11, Ef. 4:11, 1. Piet. 4:11)

Pyhän Hengen etsimisen suhteen voi sanoa samoin, kuin Jumalan etsimisen suhteen. Mielellämme etsimme Jumalan kättä, mutta emme Häntä itseään. Siksi opetellaan tuntemaan Pyhä Henki, tunnistetaan, miten voimme antaa Hänen täyttää itsemme ja opetellaan myös tuntemaan, mikä murehduttaa häntä.

Terho Sormunen
30.4.2013