Translaki hyväksyttiin eduskunnassa 1.2.2023 selkeällä enemmistöllä. Elämä jatkuu ja tämän(kin) lain läpimenon myötä yhteiskunta näyttäytyy entistä enemmän maallistuneelta.

Ne edustajat, jotka vastustivat lakiesitystä ovat vastavoima. Seurakunta jatkaa työtään Raamatullisten arvojen edistämiseksi ja evankeliumin levittämiseksi. Seurakunta on se vastavoima, joka ei lähde mukaan hyväksymään lainsäätäjän asettamia lakeja, kun ne ovat ristiriidassa Jumalan ilmoituksen kanssa.

Silloin kun seurakunta syntyi helluntaina, se syntyi aikaan, jossa sen ilmoitus Jeesuksen sovitustyöstä syntien anteeksiantamiseksi oli vallankumouksellinen. Sen ajan hallitseva yhteiskunta oli epäjumalanpalveluksineen räikeällä tavalla vastoin sitä Jumalan ilmoitusta, jota seurakunta oli alkanut julistamaan. Seurakunta silti kasvoi ja se sai jalansijaa enemmän ja laajemmin. Seurakunnan joukkoa alettiin kutsumaan Kristityiksi, aluksi haukkumistarkoituksessa. Sittemmin Kristinuskon vaikutus maailmassa on näkynyt hyvinvointina, jota olemme tottuneet pitämään itsestään selvyytenä.

Maallistuneessa Amerikassa ja Euroopassa on alkanut Kristinuskon murentaminen. Valinnat ovat yhä enenevässä määrin Kristinuskon vastaisia ja tämän saimme tuta nyt tehdyssä laki äänestyksessä ns. translain puolesta. Siinä määritellään sukupuoli tunteeksi ja sukupuolen voi vaihtaa tunteesta riippuen vuoden välein. Olemme siis tulleet aikaan, jossa seurakunnan tilanne alkaa muistuttamaan enemmän sitä, joka oli sen synty aikoina.

Olisiko tässä jotain positiivista evankeliumin kannalta? Niin kuin alkuseurakunnan vallankumouksellisen sanoman tähden, yhä useampi alkoi uskomaan Jeesukseen ja seuraamaan häntä. Tarpeeksi kun tämän yhteiskunnan maallistuminen alkaa muistuttamaan Rooman vallan aikaista mädännäisyyttä, ehkä evankeliumilla on sijansa taas. Jossain vaiheessa seurakunta ei voi enää elää ja Raamattukin sen sanoo, että tulee aika jolloin työtä ei voi enää tehdä. Silloin koittaa seurakunnan ylösotto ja maailman lopun lähtölaskenta.

Jarmo Moisio